Zomer statistiekjes

Zo de tijd voor de zomerpakken is weer voorbij, langzaam kunnen de 5/5 pakken weer uit de kast (ik zal nog niet over handschoenen en caps beginnen). Augustus was een top maand met veel wind en dat was te merken. +8000 views en +2500 bezoekers en wat kijken/lezen we dan met z’n alle:

  1. Grevelingendam
  2. Strand Horst
  3. Brouwersdam

Nu maar wachten op de herfststormen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here