Zomer in Nederland!!!

Zo volle bak op de kabbelaarsbank, zojuist nog even met 5,4 aan de zeekant kunnen surfen. Op de bank is de wind een stuk minder, gelukkig zonder Hollands palmeiland. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here