Wij zijn er klaar voor!

De wind komt eraan 🙂 de voorspellen zien er goed uit voor de komende dagen, spullen snel afstoffen en klaar leggen dan kunnen we los!!!

image

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here