Water doorlaat Brouwersdam

Vanochtend berichte de Nos over het openen van de brouwersdam, voor getijde werking in de Grevelingen. Vandaag zal de minister van Infrastructuur en milieu een brief sturen naar de 2e kamer over investering in verbetering van de water kwaliteit in de Grevelingen.

Detail plannen zijn er op dit moment niet, maar alle ontwikkelingen op de brouwersdam zijn zorgelijk voor de windsurfers. Wij zullen dit verhalen blijven volgen.

Update: betreft de volgende brief: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z03911&did=2018D18026

Uit de verkenning blijkt dat de ecologische problematiek in de Grevelingen en de Eems-Dollard het meest urgent is. Het kabinet zal daarom € 75 mln inzetten voor een doorlaatmiddel in de Brouwersdam om het water in de Grevelingen te kunnen verversen. Het rijk zet zich samen met de regio in om garant te staan voor de resterende risico-reservering. Samen met de reeds door rijk en regio toegezegde bedragen is hiermee voldoende budget beschikbaar voor de uitvoering (KST 33 531, nr. 7). Bij de voorbereiding van de uitvoering zullen regionale partijen met het Rijk de mogelijkheden verkennen om tevens ruimte te bieden voor een getijdencentrale om duurzame energie op te wekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.