Vrolijk nieuwjaar ook namens de wind

Ik zag links en rechts al een aantal nieuwjaar-surfsessies voorbij komen, maar morgen gaat het gewoon verder. Een jaar dat goed begint met wind!!!

Vanaf hier de beste wensen en veel wind en surfdagen voor 2018!!!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here