Tweaks

Vandaag en gisteren een aantal kleine tweaks toegepast:

  • spots pagina zijn wat elementen verwijderd
  • extra info over spots is naar beneden geplaatst
  • Windfinder forecast is verruimd van 2 naar 3 dagen
  • En we hebben de /test/ uit de url gesloopt (wij zijn er eindelijk achter wat er fout ging)

Als er nog suggesties zijn laat ze dan hier onder even achter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here