Surf op Texel

Vandaag wezen surfen bij de Sup en surf club in Texel. Met NO een prima plek om te surfen. Vergeet ik mijn mast… dus setje van mijn maat Arno moeten lenen. THANKS ARNO! Binnenkort een update van de spot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here