Zevenhuizerplas

Omschrijving: Door zandwinning voor de wijk Nesselande is de plas de laatste jaren 2x zo groot geworden. (pas op voor de zandzuiger en zijn kabels). Daardoor komt de wind over een grotere wateroppervlakte aan. Zuidwest en Noordwest zijn daarbij goede locaties vanaf het nieuwe strand bij de (tijdelijke) AH. Oostenwind is nog altijd goed vanaf Eurofun/wollefoppeweg en of het strand bij Restaurant de Strandgaper. Bij Eurofun voor de deur is het goed voor de beginner. Ook geven zij beginnerscursussen. De plas is 70 meter diep, je kunt maar op sommige plekken aan de kant staan. Verder is er bij de tennisbaan een stalling.
Parkeren: Bij de Wollevoppenweg kan je parkeren. Of ter hoogte van de (tijdelijke) AH
Optuigen: Bij de Wollevoppenweg kan je op het gras optuigen.

Toiletten: Nee
Douches: Nee
Waterdiepte: Meer dan 2 meter diep, dus staan is er niet bij.
Beginner: Goed

Windrichting: Noord, Noord-West, Zuid-West, Oost, Noord-Oost

Style: Freestyle, Freeride


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here