Zegerplas

Omschrijving: Zuidzijde: Hier kun je het water op bij windsurfvereniging Zegerplas. De vereniging heeft tevens een clubgebouw met diverse faciliteiten. Oostzijde: hier kun je bij de vrij toegankelijke oever in de buurt van de dagcamping het water op. Noordzijde: Bij ‘The Orginanal Chinese Palace’ kun je via een surfsteiger bij het water komen. Zuidwestzijde: hier is door de gemeente een binnendijks strand met ondiep water aangelegd dat zeer in trek is bij families met kleine kinderen. Op het strand is tevens een kabelwaterskibaan, waar je op windstille dagen kunt waterskiën en wakeboarden.

Toiletten: Ja
Douches: Ja
Waterdiepte: Diepte is zeer verschillende 0,5 tot meer dan 2 meter.
Beginner: Goed

Windrichting: Noord, Noord-West, Zuid-West, Noord-Oost

Style: Freestyle, Freeride, Formula


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here