Wolderwijde

Omschrijving: Deze spot is een kleine 5 kilometer breed. Ruimte genoeg om dus op te tuigen! Met wind van Noordoost tot Zuidoost kun je hier goed surfen. Van af het strand tot de vaargeul (aangegeven door rode en groene boeien) is de diepte van het water ongeveer 75cm hoog. Door de ondiepte is het water relatief vlak, ook bij harde wind. Het vlakke water in combinatie met de ondiepte, maakt dit een goeie spot om de eerste stappen te maken van het surfen. Ps. in de zomer is er veel vier dat tot ongeveer 45 cm hoogt kan groeien, het is dus aan te raden een wiervin mee te nemen. Verder is er nog volop ruimte achter het eilandje (zichtbaar vanaf Zeewolde strand) om te surfen, hier kan je dan weer niet staan. Ook kan je nog vanaf Zeewolde oversteken naar strand horst.
Parkeren: Er vind je genoeg ruimte om te parkeren
Optuigen: Genoeg ruimte om op te tuigen, kan op grasveldjes die direct naast parkeerplekken liggen

Toiletten: Ja
Douches: Ja
Waterdiepte: 0,5 tot 1 meter diep.
Beginner: Zeer Goed

Windrichting: Zuid, Zuid-Oost, Oost, Noord-Oost

Style: Freestyle, Speed, Freeride


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here