Westeinderplas

Omschrijving: Het meer is zes kilometer lang en twee tot drie kilometer breed. Met een stevige westen wind zijn de condities hier prima. Met ZuidWest is het surfen ook goed dan komen de golven over de lengte van het westeinder. Speed is wel mogelijk, maar alleen indien de wind over de breedte van de plas blaast. Dan is er vrijwel geen golfslag en kunnen lange speedrakken gemaakt worden. Voor toiletten en douches geld alleen dat dit mogelijk is wanneer de surfclub open is (je mag er dan, na lief vragen, best gebruik van maken). Veel opstapplekken, van het surfstrandje tot een afgelegen grasveldje of steiger. Meer wordt gekenmerkt door de grote uitstekende pier. Deze fungeert als goede golfbreker voor het surfstrandje, wat daardoor geschikt wordt voor beginners. Wiervin absoluut niet nodig. Optuigen kan in de luwte, 3 stappen later sta je bij het surfstrandje. Genoeg parkeerruimte.
Parkeren: Parkeren is mogelijk afhankelijk waar je op wilt stappen. Bij het surfstrandje is genoeg ruimte, ook in de beschutting. Wil je ergens anders opstappen? Moet nergens écht een probleem opleveren aangezien een weg het hele meer omringt en je de wagen dus overal wel aan de kant kan zetten.
Optuigen: Ook optuigen is afhankelijk van waar je op wilt stappen. Het surfstrandje kent een gigantisch grasveld en een deel ervan ligt achter bomen die dichtbij het water staan (waardoor je in de luwte kan optuigen) en elders zal je het toch met een stoep moeten doen.
Route: Het makkelijkste is om richting Kudelstaart te rijden. Vanaf Kudelstaart is er een héle lange weg die als verlenge van de winkel en uitgaansstraat dient. Deze lange straat leidt je regelrecht tot het meer (deze is aan je rechterhand) en ietsje verder is dan de surfclub en het bijbehorende grasveldje.

Toiletten: Ja
Douches: Ja
Waterdiepte: Meer dan 2 meter diep, dus staan is er niet bij.
Beginner: Zeer Goed

Windrichting: West, Zuid-West

Style: Freestyle, Freeride, Formula


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here