Vlissingen

Omschrijving: Redelijk goed bij afgaand tij en een NW-er. Kun je constant downwind varen doordat de stroming tegen de wind in gaat. Wanneer het tij dezelfde richting heeft als de wind zou ik er uit de buurt blijven. Veel te veel stroming. Schepen varen dichtbij de kant. Met ZW is het onshore en zeer moeilijk surfen. Wel geschikt voor golfsurfers. Spot is alleen voor gevorderde zoutwaterpiloten. (of je neemt n aardig risico)

Toiletten: Nee
Douches: Nee
Waterdiepte: Meer dan 2 meter diep, dus staan is er niet bij.
Beginner: Zeer Slecht

Windrichting: Noord-West

Style: Wave, Golf


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here