Vlieland

Omschrijving: 

Stand-overgang Strandhotel/seeduyn: Een goede spot met wind uit het ZW en afgaand tij. De wind staat dan side offhore op de kant met golven tot 2 meter. De ankerplaats: Ook perfecte spot met wind uit het ZW en afgaand tij. De ankerplaats: Ook perfect te varen bij ZW en afgaand water. De golven komen hier al snel tot bij 3m

Camping stortemelk: Als de wind uit het NW komt dan kun je hier goed springen. Met W zijn de condities om te waven en te springen ook aardig goed.

Standovergang bij militairkamp: Als het echt hard waait bereid je dan maar voor op masthoge golven. Als de wind uit het zuiden komt kun je hier slalom en freestylen zowel bij eb als vloed.

Toiletten: Nee
Douches: Nee
Waterdiepte: Meer dan 2 meter diep, dus staan is er niet bij.
Beginner: Slecht

Windrichting: Noord-West, West, Zuid-West, Zuid

Style: Freestyle, Wave, Golf


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here