Veluwestrandbad

Omschrijving: Lekker water om het te leren en te racen en te freeriden. Zomers wel veel wier. Vanwege dit wier en de ondiepte zijn langere winnen (boven ca 36cm) echt af te raden . Het is verder erg uitgestrekt en meer dan voldoende parkeerruimte.
Parkeren: gratis in de winter, 3 euro voor een hele dag in de zomer
Optuigen: dicht bij het water of op het starnd

Toiletten: Ja
Douches: Ja
Waterdiepte: Diepte is zeer verschillende 0,5 tot meer dan 2 meter.
Beginner: Zeer Goed

Windrichting: Noord, Noord-West, West, Zuid-West, Zuid

Style: Freestyle, Speed, Freeride


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here