Trintelhaven

Omschrijving: Zo heet het kleine haventje halverwege de dijk tussen Lelystad en Enkuizen. Vooral zomers wanneer de wind uit Oostelijke richting komt wordt hier gesurfd. Het blijft hier relatief lang ondiep met een korte golfslag. Zomers is het restaurant geopend.
Parkeren: Parkeren langs het fietspad.
Optuigen: Net aan de buitenkant van het haventje ligt een heel klein strandje met een grasveldje erbij.

Toiletten: Onbekend
Douches: Onbekend
Waterdiepte: Diepte is zeer verschillende 0,5 tot meer dan 2 meter.
Beginner: Slecht

Windrichting: Noord, Noord-West, Zuid-Oost, Oost, Noord-Oost

Style: Freestyle, Wave, Freeride


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here