Ter Heijde

Omschrijving: Op deze spot kan gevaren worden met de meeste windrichtingen, aflandige wind is niet aan te raden, maar bij Noordoost kunnen er soms wel mooie golven met spray komen te staan. Ideale richting is Noordwest, dan staan er vaak de hoogste golven. Als bij hoog water de strekdammen onder water staan is er zowel bij op als afgaand tij een sterke stroming langs de kust. Er is geen stroming van de kust af. Bij laag water is er minder stroming tussen de strekdammen.

Toiletten: Nee
Douches: Nee
Waterdiepte: Diepte is zeer verschillende 0,5 tot meer dan 2 meter.
Beginner: Slecht

Windrichting: Noord-West, West, Zuid-West, Noord-Oost

Style: Wave, Golf


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here