Tarifa

Balneario: Een prima spot om met de Levante(thermische wind) te surfen in het lag seizoen. Een mooie plek om tricks te oefenen zonder golven. De wind is hier door de bebouwing vlagerig. Deze plek is niks voor beginners of om alleen te surfen, omdat de onderstroming hier erg sterk is. De Levante is hier rechts offshore wat het zeker niet makkelijk maakt.

Toiletten: Ja
Douches: Nee
Waterdiepte: Meer dan 2 meter diep, dus staan is er niet bij.
Beginner: Matig

Windrichting: Noord, Noord-West, Zuid, Zuid-Oost, Noord-Oost

Style: Freestyle, Wave, Kite, Golf


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here