Sneekermeer

Omschrijving: Als de wind uit het westen komt kun je hier prima varen maar, met wind uit ZO kun je ook uit de voeten. Door de ondiepte is deze spot zeer geschikt voor beginners. De gevorderde surfer kan opkruisen naar de vaargeul. Als het hard genoeg waait ontstaan er windgolfjes waar je mooi op kunt springen.

Toiletten: Onbekend
Douches: Onbekend
Waterdiepte: Diepte is zeer verschillende 0,5 tot meer dan 2 meter.
Beginner: Goed

Windrichting: Noord-West, West, Zuid-West, Zuid-Oost

Style: Freeride


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here