Slotermeer

Omschrijving: Het slotermeer is een groot rond meer. Dus er is overal wel een stukje gras te vinden langs de kant waar je het water op kunt. Deze spots is met veel windrichtingen te varen alleen niet met Z en ZW. Dan is de wind aflandig, de bomen aan het strand nemen de wind dan voor het strand weg. Dit maakt het uitvaren en het terugkomen een stuk lastiger. Het meer is ook gelegen aan Balk, waar het aan het surfstrandje makkelijk wegkomen is, en relatief lang ondiep blijft. Buiten de vaargeulen kan je ook vaak staan, maar verwacht geen horst-achtige situaties maar omdat het relatief ondiep is, is het vaak uitermate geschikt voor speed omdat er nauwelijks golfslag is, op wat pop-golfjes in het midden na dan.
Parkeren: Ja, bij het surfstrandje in Balk (waar het meer ook aan ligt) heel veel mogelijkheden tot parkeren. Ook rond het meer genoeg plekken om de wagen aan de kant te zetten.
Optuigen: Balk: Groot surfstrand met genoeg plek in de luwte en anders nog meer in de wind. Sloten: Bij recreatiegebied “Lytse Jerdn” kan je prima parkeren en optuigen en er is een toiletgebouw aanwezig, gebied is echter van Oktober t/m April gesloten. Woudsend: Probeer een grasveld in de buurt te zoeken, verder geen speciale faciliteiten..

Toiletten: Ja
Douches: Ja
Waterdiepte: 1,5 tot 2 meter diep.
Beginner: Zeer Goed

Windrichting: Noord, Noord-West, West, Zuid-Oost, Oost

Style: Speed, Freeride, Formula


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here