Schildmeer

Omschrijving: Op het Schildmeer strand kun je het beste surfen met W, NW, N windrichtingen. De andere spot is de koperen Scheepshoorn kun je met alle windrichtingen surfen behalbe Oosten wind.
Parkeren: Uitstekende parkeermogelijkheden, direct aan het water.
Optuigen: Ook is er een ruimgrasveld die zich tussen de parkeerplaats en het water bevindt.

Toiletten: Ja
Douches: Ja
Waterdiepte: 1,5 tot 2 meter diep.
Beginner: Matig

Windrichting: Noord, West, Zuid-West, Zuid, Oost

Style: Freestyle, Freeride


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here