Schiermonnikoog

Omschrijving: Weststrand: bij vloed breken de golven op de omliggende zandbanken. Dit is de plek waar je als minder surfer toch mooi kunt varen. Achter de zandbank heb je bij west prima onshore condities. Hoe meer je richting de noordwestpunt van het eiland vaart, hoe hoger de golven worden. Bij afgaand water begint het behoorlijk te stromen. Houd hier rekening mee, want voor je het weer drijf je naar open zee! Noordstrand: bij west (wind van links) heb je hier sideshore condities. Met afgaand tij is het hier het beste om te surfen. Na een kleine shorebreak, volgen er vergevingsgezinde brekers met genoeg escape mogelijkheden. Je treft hier sideonshore condities aan bij NW en NO bij O sideshore condities en met ZW cross offshore. Paal 3: meest bekende strand van Schiermonnikoog. met afgaand zeeer geschikt voor freestyle omdat er dan een lagune ontstaat voor de branding. deze is super vlak! Paal 7 eettent de merlijn: hier kun je nog wel aardige golven verwachten, niet alleen zeer geschikt om te waven maar ook voor een relaxte paddle sessie goed te doen.

Toiletten: Nee
Douches: Nee
Waterdiepte: Meer dan 2 meter diep, dus staan is er niet bij.
Beginner: Slecht

Windrichting: Noord-West, West, Zuid-West, Noord-Oost

Style: Wave, Golf


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here