Scheveningen

Omschrijving: Je kunt hier het beste varen bij zuidwest en westen wind. Houd ook hier rekening met de stroming. De stroming gaat parallel langs de kust, de gevaarlijkste plekken zijn aan de kop en aan de zijkanten van de strekdammen. Vooral aan de zijkanten heb je een gevaarlijke onderstroming. De sterkte hiervan hangt weer samen met het tij. Wees ook hier niet eigenwijs en vraag advies aan de locals! Ga niet windsurfen bij de haven. Deze spot is puur voor golfsurfers en bodyboarders.

Toiletten: Onbekend
Douches: Onbekend
Waterdiepte: Meer dan 2 meter diep, dus staan is er niet bij.
Beginner: Slecht

Windrichting: Noord, West, Zuid-West, Noord-Oost

Style: Wave, Golf


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here