’s-Gravenzande

Omschrijving: Je kunt hier bij alle windrichtingen varen. Als de wind uit het westen komt staan er vaak goede golven, zeker als het al en paar dagen van die kant blaast. Bij eb zorgen de strekdammen voor een vlakke aanloop naar de golven. Als bij vloed de strekdammen onder water staan, bij op en afgaand tij staat er voor de kust een sterke stroming. Een voordeel is wel dat de stroming niet van de kust af gaat. Als de strekdammen weer bovenkomen zorgen deze dat er minder stroming aan de kant is.

Toiletten: Nee
Douches: Nee
Waterdiepte: Meer dan 2 meter diep, dus staan is er niet bij.
Beginner: Slecht

Windrichting: Noord, Noord-West, West, Zuid-West, Noord-Oost

Style: Wave, Golf


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here