Oude Haven

Omschrijving: Hier valt prima te surfen met W, NW en N wind. Ook hier wordt het vrijsnel diep en ook de zandbanken liggen dicht bij de kant

Toiletten: Ja
Douches: Ja
Waterdiepte: Meer dan 2 meter diep, dus staan is er niet bij.
Beginner: Matig

Windrichting: Noord, Noord-West, West, Zuid-West, Zuid

Style: Freestyle, Wave, Freeride


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here