Oesterdam

Goede spot vanaf 1 uur na tot 1 uur voor hoogwater. Met bijna alle windrichting is hier wel te varen, ook al kan het af en toe vlagerig zijn. Oostenwind is niet optimaal. Stroming is er bijna niet.

Zeker schoentjes dragen, aardig wat oesters! Kijk ook voor meer info op www.oesterdam.be

Toiletten: Nee
Douches: Nee
Waterdiepte: Diepte is zeer verschillende 0,5 tot meer dan 2 meter.
Beginner: Goed

Windrichting: Noord, Noord-West, West, Zuid-West, Zuid

Style: Freestyle, Speed, Freeride, Formula


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here