Noordwijk aan Zee

Omschrijving: De beste windrichtingen om in Noordwijk aan Zee te varen zijn bij zuid, zuidwest, west, noordwest, noord en noordoost. Met hoogwater staat er een enorme stroming. Wees dus voorzichtig en vraag informatie aan locals of mensen die hier regelmatig varen.

Toiletten: Onbekend
Douches: Onbekend
Waterdiepte: Meer dan 2 meter diep, dus staan is er niet bij.
Beginner: Zeer Slecht

Windrichting: Noord, Noord-West, West, Zuid-West, Zuid, Noord-Oost

Style: Wave, Golf


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here