Nannewied

Van voorjaar tot najaar heb je hier zeker een wiervin nodig. Je kan hier overal staan. Waterdiepte ongeveer een meter.

Toiletten: Nee
Douches: Nee
Waterdiepte: 0,5 tot 1 meter diep.
Beginner: Zeer Goed

Windrichting: Onbekend: Onbekend

Style: Speed, Freeride, Formula


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here