Molkwerum

Omschrijving: Deze spot aan het IJselmeer is zeker goed te varen. Op stappen via een smalle zandstrook. Beste windrichting is W, NW en N. Wanneer het een tijdje waait wil hier een leuke chop ontstaan voor freestylers/freewavers doordat het ineens snel diep wordt (ca 50 m van strand).
Parkeren: Op een kleine parkeerplaats tegen over de camping.
Optuigen: Op/langs/naast de dijk ook een beperkte ruimte

Toiletten: Nee
Douches: Nee
Waterdiepte: Diepte is zeer verschillende 0,5 tot meer dan 2 meter.
Beginner: Matig

Windrichting: Noord, Noord-West, West

Style: Freestyle, Wave, Freeride


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here