Medemblik

Omschrijving: Deze kleine surfspot vind je bij de vooroeverhaven. Voldoende parkeergelegenheid en dichtbij het water. In de zomer zijn er toiletten, douches en een snackbar aanwezig.
Parkeren: Parkeerruimte is er genoeg en ook nog dicht bij het water ook.

Toiletten: Ja
Douches: Onbekend
Waterdiepte: Meer dan 2 meter diep, dus staan is er niet bij.
Beginner: Onbekend

Windrichting: Noord, Noord-West, Zuid, Zuid-Oost, Oost

Style: Speed, Freeride, Formula


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here