Maasvlakte

Omschrijving: Bij de eerste trap: ZZW tot NW. Met west zeer goed! Let op: bij afgaand tij is er gevaarlijke stroming. Het water achter de zandbank stroomt dan namelijk terug naar open zee. Bij de derde trap: Z, ZZW en ZW bij eb en vloed. N en NO bij opkomend water. Let op: ook hier heb je op bepaalde momenten gevaarlijke stroming. Vraag de locals om advies en ga hier nooit alleen het water op! Blokkendam: N en NW bij eb en vloed. (vanaf de slufter links richting de havens, na het restaurantje eerste links richting de windmolens, vervolgens rechts.)
Parkeren: boven op dijk gratis parkeren

Toiletten: Onbekend
Douches: Onbekend
Waterdiepte: Meer dan 2 meter diep, dus staan is er niet bij.
Beginner: Slecht

Windrichting: Noord, Noord-West, West, Zuid-West, Zuid, Noord-Oost

Style: Wave, Golf


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here