Lelystad

‘t Bovenwater is circa 125 hectare groot en ligt op steenworpafstand van het Hollandse Hout. Surfschool Paradiso ligt aan het voor watersporters zeer geschikte Bovenwater in Lelystad. www.surfschoolparadiso.nl

Toiletten: Ja
Douches: Ja
Waterdiepte: 1 tot 1,5 meter diep.
Beginner: Zeer Goed

Windrichting: Noord-West

Style: Freestyle


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here