Kijkduin

Omschrijving: Op deze kun je goed varen bij zuid, zuidwest, west, noord. Er is een kleine windsurfvereniging op het strand waar je naar de omstandigheden kunt informeren. Dit is namelijk wel een spot waar behoorlijk veel stroming staat! Let er op dat je op de afgebakende plek het water op gaat. Doe je dit niet dan kun je nog wel eens problemen krijgen met de politie.

In het water staan rijen met golfbreker paaltjes, let dus op!

Toiletten: Nee
Douches: Nee
Waterdiepte: Meer dan 2 meter diep, dus staan is er niet bij.
Beginner: Onbekend

Windrichting: Noord, West, Zuid-West, Zuid

Style: Wave, Golf


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here