Katwijk aan Zee

Omschrijving: Bij zuid, zuidwest, west, noordwest en noord kun je hier bij Surfclub KBS het water op gaan. Bij een Noordoost of oosten wind is de spot bij North Shore Beachclub het beste. De aflandige wind kan door de watering onbelemmerd stromen; bij hoogwater moet je rekening houden met een sterke vloedstroming. Heb je hier nog nooit gevaren informeer dan bij een van beide clubs hoe de omstandigheden zijn en of het veilig is het water op te gaan.

Toiletten: Nee
Douches: Nee
Waterdiepte: Meer dan 2 meter diep, dus staan is er niet bij.
Beginner: Onbekend

Windrichting: Noord, Noord-West, West, Zuid-West, Zuid, Oost, Noord-Oost

Style: Wave, Golf


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here