Huisduinen

Omschrijving: Huisduinen is een zeer goede spot. Dit komt onder andere doordat her hier bijna altijd harder lijkt te waaien dan in de rest van het land. Voor de kust van huisduinen liggen Texel en de razende bol. Deze zandplaat ligt enkele kilometers uit de kust en zorgt ervoor dat de wind op de een of andere manier wordt versterkt. Meestal waait het hier een paar knopen harder dan in de rest van het land. Ideale omstandigheden heb je bij west en noordwest. Met deze richtingen heb je de mooiste omstandigheden en kun je eigenlijk altijd varen. De beste condities heb je als het water op zij n hoogste is en het net eb begint te worden. Er staat dan veel water boven de zandbanken en door het wegtrekkende water worden de golven hol en krachtig. Zuid of zuidwest: bij deze windrichtingen en met eb kun je leuk waven bij de Razende Bol aan de binnen- en achterzijde. Ook kunnen er onder de kant op het strand mooie golven staan. Met noord kunnen de golven ongehinderd aankomen over de gehele Noordzee. Een nadeel is dat de wind bij deze richting altijd erg vlagerig is. Heb je hier nog nooit gevaren: vraag de locals om advies en ga nooit alleen het water op!

Toiletten: Nee
Douches: Nee
Waterdiepte: Onbekend
Beginner: Zeer Slecht

Windrichting: Noord, Noord-West, West, Zuid-West, Zuid, Noord-Oost

Style: Wave, Golf


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here