Herkingen

Omschrijving: Algemeen Herkingen is wat karig uitgerust als het gaat om de inwendige en uitwendige mens. Er zijn geen toiletten, geen horeca. In het dorp is er wel een supermarkt, snackbar en zelfs een watersportwinkel waar ze bv touwtjes/ducktape ed verkopen. Vanaf grofweg december tot eind februari is de spot afgesloten door de schaatsclub. Ligging Anders dan de Grevelingendam heeft Herkingen een strandje. Verder zijn er wel de bekende mosselen (met een schelp maar ook de soort met de bikini ) en stenen te vinden. Anders dan de Grevelingendam en Kabbelaarsbank ligt Herkingen in Zuid Holland. Zeg dan ook nooit in Herkingen tegen een Flakeenaar dat je in Zeeland bent want dan trekt de veldwachter je visum in. Formula Spot Herkingen is wat betreft Formula iets minder geschikt. Aan de kant liggen er wat losse stenen, die sinds 2004 wel gemarkeerd zijn met een paaltje. Het wegkomen is iets lastiger doordat het gevaar van het raken van steentjes hier op de loer ligt. Als je met je neus naar het water gericht staat is het ten oosten daarvan ook uitkijken. De kust loopt daar in een punt. In dat gebeid moet je niet komen met vinnen langer dan 40 cm. Het is er veraderlijk ondiep. Is zuidenwind op de Grevelingendam minder geschikt, hier is het juist de noordenwind (Herkingen ligt nl tegenover de Grevelingendam). Voor Formula betekent dit iets verder het water op en vervolgens lange rakken maken. Windrichtingen (van ideaal tot minder ideaal): Zuidoost, Zuidwest, Oost, West, Zuid, Noordzuid, Noordoost, Zuid, Noord. Freeride Omdat je hier tot vrij ver kan staan is deze spot goed geschikt voor de beginnende freerider die zijn/haar waterstarten/gijpen ed. aan het oefenen is. Door het ondiepe zijn de golfjes ook wat minder. Windrichtingen (van ideaal tot minder ideaal): Zuidoost, Zuidwest, Oost, West, Zuid, Noordzuid, Noordoost, Noord (af te raden). Freestyle Omdat je hier tot vrij ver kan staan is het tevens geschikt voor freestyle (kleine golfjes). Windrichtingen (van ideaal tot minder ideaal) Westen/Zuidwesten/Oosten/Zuidoosten. Speed Ten westen van het strandje ligt er een strekdam die de grens tussen de haven en het recreeren scheidt. Bij de juiste omstandigheden is dit een leuke spot voor speed. Lengte van de dam is ongeveer 650 meter. Wil je evenwijdig aan dit dammetje varen dan zijn de volgende windrichtingen ideaal: Oost, West. Wil je ook nog ruim kunnen gaan dan is vooral Noordoost aan te bevelen. Argument 1: Je kan eerst op de heenweg hoogte lopen van de wal af, gijpen terugvaren recht op de dam af en dan ruim langs de dam. Argument2: Bij noordoost blijf je aan de binnenzijde van de strekdam (niet aan de haven zijde). Een andere juiste richting is Zuid west. Alleen vaar je dan ruim aan de zijde van de haven. Met een relatief kleine speedvin is het dan iets lastiger om terug te komen (maar niet onmogelijk).
Parkeren: Er is 1 weg naar het water. Links en rechts van deze toegangsweg kan je parkeren. Ben je wat later en is het druk? Dan moet je achteraan parkeren en met je spullen een stukje lopen. Vanaf grofweg december tot eind februari is de spot afgesloten door de schaatsclub. — 2008 — Parkeerplaats is open!
Optuigen: Hier kun je mooi in het gras optuigen Ivm bodemgesteldheid (mosselbanken) schoentjes een must
Route: Vanaf de A29 neem je de afslag naar de N59 richting Zierikzee. Op N59 neem je de afslag naar de N218 naar rechts. Daarna gewoon de borden herkingen volgen. Rijdt in herkingen alleen maar rechtdoor. Rij het terrein van de jachthaven op via en sla direct rechts af.

Toiletten: Nee
Douches: Nee
Waterdiepte: Diepte is zeer verschillende 0,5 tot meer dan 2 meter.
Beginner: Zeer Goed

Windrichting: West, Zuid-West, Zuid, Zuid-Oost, Oost

Style: Freestyle, Wave, Speed, Freeride


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here