Haringvliet

Omschrijving: Aan de noordoostzijde van de haringvlietdam kun je het water op (richting Strand – Quackjeswater). Hier is tevens een nieuw opgespoten strand. Bij noord heb je op deze stek aflandige wind. Verder kun je bij stellendam het water op gaan (haven Stellendam, richting Haringvlietsluizen / rijkswaterstaat).

Toiletten: Ja
Douches: Ja
Waterdiepte: Meer dan 2 meter diep, dus staan is er niet bij.
Beginner: Matig

Windrichting: Noord-West, Zuid-Oost

Style: Freestyle, Speed, Freeride, Formula


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here