Hargen

Omschrijving: Camperduin is het meest geschikt bij Zuid, Zuidoost, Zuidwest, Noord en Noordoost. Eenmaal buiten heb je een mooie branding om je in uit te leven. Een nadeel van deze stek is dat er veel pieren zijn die op vrij korte afstand van elkaar liggen. Het kan hierdoor aardig lastig zijn om bij aanlandige wind (west of Noordwest) uit de branding te komen. Bij hoog water is het ook en probleem om de onderwater liggende pieren te zien wanneer je van buiten de pieren naar binnen wilt varen en andersom. Voor je het weet vaar je over de pier heen en is alles naar de malle moeren. De golven zijn kunnen hier behoorlijk hoog en mooi worden bij de buitenste branding, bij echt harde wind kunnen ze echter onberekenbaar breken. Golfsurfen wordt hier dan ook behoorlijk vaak gedaan. De stroming, de wind en de grillige zandbanken voor de kust kunnen er voor zorgen dat het water erg onrustig wordt.

Toiletten: Nee
Douches: Nee
Waterdiepte: Meer dan 2 meter diep, dus staan is er niet bij.
Beginner: Zeer Slecht

Windrichting: Noord, Zuid-West, Zuid-Oost, Noord-Oost

Style: Wave, Golf


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here