Castricum aan zee

Omschrijving: Deze spot heeft redelijk mooie golven, maar de omstandigheden zijn niet top. Er staat vaak een gierende stroming. Castricum heeft drie zandbanken ( al zie je er doorgans maar twee) en een behoorlijke shore-break. Bij een harde noordwester is het moeilijk om er doorheen te komen. De beste omstandigheden heb je bij Zuid, Zuidwest en afgaand tij. Bij hoogwater is de stroming in dat geval te sterk. Noord, Noordoost kan ook heel mooi zijn, zeker na een paar dagen vormen zich dan waanzinnige golven. Helaas het is dat geval altijd een paar graden kouder dan bij zuidwest. Zoals overal aan zee waait er op hete dagen wel eens een plaatselijk thermisch vijfenhalf meter windje uit Noord.

Toiletten: Nee
Douches: Nee
Waterdiepte: Meer dan 2 meter diep, dus staan is er niet bij.
Beginner: Onbekend

Windrichting: Noord, Noord-West, Zuid-West, Zuid

Style: Wave, Golf


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here