Bergumermeer

Omschrijving: Bij de camping Klein zwitserland kan je te water bij de dagrecreatie. Twee euro zijn de kosten om door de poort te mogen met de auto. De beste windrichtingen zijn van zuid t/m noord oost, westen wind is geen lekker richting. Aan de kant van het oostermeer, dat bereikbaar is met de fiets, kun je als beginner beter uit de voeten omdat het water hier redelijk ondiep is.
Parkeren: je kan makkelijk parkeren boven aan de bult gelijk aan het begin van de camping
Optuigen: Ik sta zelf ook aan het bergummermeer en je kunt alle dingen ook speed. optuigen kan op het gras of het strand.

Toiletten: Ja
Douches: Ja
Waterdiepte: 1,5 tot 2 meter diep.
Beginner: Goed

Windrichting: Zuid, Zuid-Oost, Oost, Noord-Oost

Style: Freestyle, Freeride, Formula


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here