Alkmaardermeer

Omschrijving: De wind is eigenlijk altijd een beetje vlagerig. Noordwest is echter het best, omdat je dan het hele meer op kunt varen. Op de vaargeul na, kun je bijna overal staan. Aan het begin is een harde ondergrond, maar verderop kun je wel eens tot je enkels in de blubber komen te staan. Formula is mogelijk, met wind uit alle richtingen kun je hier varen en behalve op de eerste 5 meter van de opstapplek kun je overal met 70cm vinnen varen.
Parkeren: Hier is parkeerruimte genoeg
Optuigen: Is een mooi stuk gras langs de kant. Op een drukke dagen een beetje vol/druk maar dat is niet heel erg.

Toiletten: Ja
Douches: Ja
Waterdiepte: Meer dan 2 meter diep, dus staan is er niet bij.
Beginner: Zeer Goed

Windrichting: Noord

Style: Freestyle, Freeride, Formula,


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here