Ophogen strand Brouwersdam

Rijkswaterstaat zal begin oktober tot eind van het jaar het strand bij de Brouwersdam ophogen. Rijkswaterstaat geeft aan dat recreëren op zowel het strand als het water gewoon mogelijk blijft. Op plekken waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, zal het strand tijdelijk worden gesloten. Op het water dient een veilige afstand van schepen en buizen te worden bewaard.

 

Zie ook: http://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2015/09/meer-zand-voor-het-strand-Brouwersdam.aspx

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here