Op zoek naar wind en zon

2016-04-25_14h37_49

De komende dagen zijn we op zoek naar ZON en WIND in de baai van Rosas en als we terug zijn ga ik er van alles over schrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here