Kiekjes Ouddorphaven

Vaak genoeg rij ik erlangs, maar afgelopen zondag ook een keer gestopt bij Ouddorphaven om wat foto’s te maken van de omstandigheden. Gezien ik zelf ook niet zo’n grote race of speed fanaat ben, niet een spot waar ik snel zou optuigen. Maar met 30knopen wind zag het er achter het dammetje superstrak uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here