Is het water al warm?

Het mooie weer is aangebroken! Na een hele maand minimale temperaturen, gaat de zon dan eindelijk het water een beetje opwarmen. De oostelijke wind zorgt voor veel zon en temperaturen +20, wind is dan vaak de grote afwezige maar…. …er is wel aanzienlijke kans op thermiek aan het einde van de dag en dat kan dan lekker aan het einde van de werkdag op je lokale plas nog een paar vlagen meepakken. In het slechtste geval heb je een keer voor niks opgetuigd in de zon en kun je lekker bij het water uitrusten

Te water!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here