Het surfstrandje Oudeschild

Vorige maand waren we op Texel zojuist hebben we daarvan ‘Het surfstrandje’ in Oudeschild toegevoegd. Prima spot voor beginners, dus mocht je op Texel zijn en je wil je kids een keer op de plank is dit de betere plek (zeker met wind uit Oostelijke richting).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here