2017 lijkt goed te beginnen!!!

Bovenstaande zegt natuurlijk genoeg er lijkt woensdag gesurft te kunnen worden. Met een beetje geluk gaat de waterstand met de Noordwesten wind ook nog een beetje omhoog, op de spots met winterpeil.

2017 lijkt dus goed te beginnen, wat er op het eind van het plaatje staat is nog wat onbetrouwbaar, maar dat riekt naar de eerste storm van het jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen vragen we om dit even uit te rekenen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here